Disclaimer

Disclaimer
 

Disclaimer společnosti PRALINKY s.r.o.   je veřejně přístupný na webových stránkách společnosti www.pralinky.com/disclaimer  .

Písemná resp. e-mailová komunikace stran se v přiměřeném rozsahu řídí Disclaimerem PRALINKY s.r.o.,  pokud nebylo v konkrétním případě domluveno písemně jinak.

 

soubor ke stažení: Disclaimer 2018